วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

“The reflection”


นิทรรศการ                                  The reflection
ศิลปิน                                        สิขเรศ ศิริไพบูลย์, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, วชิระ ก้อนทอง
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัย
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 16 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-8283688 (สิขเรศ)
แนวความคิด
            ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรมประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัย ในการจัดนิทรรศการ สามอารมณ์ เป็นการนำเสนอจิตรกรรมในแบบร่วมสมัย โดยสื่ออารมณ์ของ สามศิลปินที่มีมุมมองต่างกัน ต่างนำเสนอประสบการณ์ ผ่านแนวความคิด ผ่านสัญลักษณ์ ด้วยงานจิตรกรรมที่ต่างรูปแบบกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางศิลปะสู่สังคม มุ่งหวังให้สังคมได้สัมผัสความงามในศิลปะ ของการมีชีวิตที่ดีงาม
            There are many techniques to create a piece of Painting Art for instance Thai Traditional Art and Contemporary Art. In this Exhibition, the 3 artist has attempted to demonstrate “3differenceemotion”in Contemporary art. Their artworks have been used to present their different perspective and experiences through paradigm and symbols. Besides with all differences, they aim to share their experiences with the society and hope that our society could attain aesthetic of abundant life through their artworks.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น