วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“B L O O M 4 : Destination Anywhere”


นิทรรศการ                                  “B L O O M 4 : Destination Anywhere”
ศิลปิน                                        สมโภชน์ สิงห์ทอง (Sompote Singthong)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมสีน้ำ
วันเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00น.
คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 19  พฤศจิกายน 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-3127858 (สมโภชน์)
แนวความคิด
ปลายทางที่ว่านั้น จะเป็นที่ไหนสักแห่งก็ได้  ที่ซึ่งจะพาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดื่มด่ำกับประสบการณ์ในที่นั้นๆ  จุดหมายปลายทางจึงเป็นมากกว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นมุมมอง เป็นความรู้สึกที่มีต่อสถานที่นั้นๆ  อาจเป็นความสดใสรื่นรมย์ อาจเป็นความตื่นตา   ตื่นใจ  อาจเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  อาจเป็นความประทับใจในมิตรภาพของคนแปลกหน้า หรืออาจเป็นแค่เพียงแสงเงาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ความรู้สึกเหล่านี้ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ศิลปินสร้างงานชุดนี้ขึ้น

งานชุด Bloom 4: Destination Anywhere นี้  เป็นงานจิตรกรรมในแนว Impressionism ซึ่งเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งที่ 5 ของศิลปิน สมโภชน์ สิงห์ทอง ผู้ซึ่งเดินอยู่ในเส้นทางศิลปะอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า 40 ปี  และยังมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปบนเส้นทางสายนี้

จุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญ แค่รู้สึกดีในระหว่างเดินทาง ก็นับว่าคุ้มค่าเพียงพอแล้ว

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

“Back to noiseless”


นิทรรศการ                                  “Back to noiseless”
ศิลปิน                                        พีระ  โภคทวี (Bhira  Phokthavi)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 23 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          083-0834846 (พีระ)
แนวความคิด
ความเงียบและความว่างเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นพื้นที่ที่ปราศจากทัศนคติหรืออคติใดๆ
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีเสียงเพลงอันไพเราะหรือเสียงอึกทึก
มีความเงียบอยู่ก่อนที่จะมีคำพูดที่น่าฟังหรือคำนินทาว่าร้าย
มีกระดาษหรือผ้าใบที่ว่างเปล่า ก่อนที่จิตรกรจะวาดรูปอันสวยงามหรือรูปที่ไม่น่าดูลงไป

Back to noiseless” เป็นการพาตัวเองย้อนกลับไปสู่ภาวะจิตใจที่อยู่ท่ามกลางความเงียบและความว่างเปล่าอีกครั้ง หลังจากที่ผมได้พบเห็นและได้ยินเสียงต่างๆ มามาก ซึ่งบางทีอาจจะมากเกินไปจนมันเข้ามามีอิทธิพลกับความคิด จิตใจและการกระทำของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัว

สำหรับผมแล้ว ในความเงียบ ทุกสิ่งจะนิ่ง เบาและสงบ บรรยากาศคล้ายจะปกคลุมไปด้วยสีขาว และก็เป็นธรรมดาที่เมื่อเราอยู่ในความเงียบ จะเกิดความคิดและมโนภาพต่างๆ ผุดขึ้นมาในหัวมากมาย ในขณะนั้นผมได้เห็นเรื่องราวของเด็กชายชาวประมงคนหนึ่งที่ดำดิ่งไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เพื่อค้นหาหินมีค่าที่เรียกว่าโอปอล เด็กน้อยประทับใจในลวดลายของหินชนิดนี้ เพราะเมื่อมองลวดลายเหล่านั้นลึกลงไป เขาได้เกิดจินตนาการเห็นภาพต่างๆ ปรากฏขึ้นมามากมาย ภาพจากมุมมองของเด็กคนนั้นในบรรยากาศของความเงียบ คือสิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมาในงานแสดงครั้งนี้

เรื่องราวของเด็กชายชาวประมงยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาและไล่ตามความฝันของคนเรา ที่แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะบรรลุผลหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งต่างๆ ที่ได้พบเจอในระหว่างทางนั้นก็ล้วนมีคุณค่าเสมอ

Noiseless moment and emptiness is the beginning of everything considered as a place without any attitude or bias.
Prior hearing any beautiful music or noisy sound, there was noiseless moment.
Prior hearing any admiring words or rumor, there was noiseless moment.
Prior painting any attractive or repulsive painting, there was only an empty paper or canvas located before an artist.
“Back to noiseless” is an exhibition taking me back to the mind of silence and emptiness again after experiencing too many kinds of sound and events throughout previous period influencing on my thinking, mind, and action without realizing.

For me, there is no movement in noiseless moment but I can feel comfort and calmness as if everywhere is painted with white color. Typically, when we are in noiseless moment, there are many ideas and imaginations occurred in our head. At that time, I had an imagination about a fishing boy who was diving into the deep sea to find a kind of valuable stone called opal. The  boy was impressed by patterns of such type of stone and had some imaginations after staring deeply into such patterns. Imaginations of such little boy in noiseless moment are what I have tried to express in this exhibition.

The story of this little boy also reflects human’s determination and dream chasing. Although those dreams may come true or not, experience gained from such journey is always priceless.

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

“รีไรท์” (Rewrite)


นิทรรศการ                                  “รีไรท์” (Rewrite)
ศิลปิน                                        ณัฐพล พาหา [Nattapon Paha]
วีรวิทย์ วีรวณิชกุล [Weerawit Weerawanichkul]
ธเนตร คุ้มญาติ [Taned Comyad]
เอกราช ศักดา [Ekarat Sakda]
รัฏฐ์พล มหาปราบ [Rathapol Mahaprab]
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม, สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 6 - 24 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          ณัฐพล (094-9541542)
แนวความคิด

            เป็นนิทรรศการกลุ่มแสดงผลงานจิตรกรรม ที่บอกเล่าเรื่องราวมุมมองทางความคิด มายาคติ ความเชื่อ อุดมคติ และวัฒณธรรมที่ถูกเขียนขึ้นมาในโลกร่วมสมัย เสมือนดั่งบทประพันธ์อันไร้ตัวอักษร ซึ่งถ่ายทอดลงบนระนาบ 2มิติ

“INS’PAI’RAION”


นิทรรศการ                                  INS’PAI’RAION
ศิลปิน                                        นิสิตชั้นปีที่3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 10 คน
กรชนก สุวรรณเจริญ
กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว
ชนิกานต์ ชวนะนันท์
ณิชารีย์ ดาโลปการ
พิทักษ์ สินธุเดชากุล
มาลิตา ไมเออร์
ทองทิพย์ ธัมชนะเลิศ
ลักษิกา ไกรวงศ์
ศิริพร แสงอินทร์
เสฎฐนันท์ เอี่ยมสิริธนากร
ลักษณะงาน                                 ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                        วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0860212059 (คุณหมู)
แนวความคิด

นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้น โดยรวบรวมผลงานของนิสิตชั้นปี 3 ที่ได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้งานจากการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากการออกนอกสถานที่ (อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผลงานส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ต่อยอดมาจากการได้เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นความคิดและความสนใจของตนเอง โดยสื่ออกมาเป็นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ นำมาจัดแสดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความรู้ของนิสิตที่ได้รับตลอดการศึกษามา

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

"เรา-เขา" [We and The others]


นิทรรศการ                                  "เรา-เขา"  [We and The others]
ศิลปิน                                        ประมาณ ต่างใจ (Pramarn Tangchai)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรมและวาดเส้น
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-4423686 ประมาณ
แนวความคิด
"บันทึกเส้นทางภาวนา..ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาภาพ"
Solo art exhibition by Pramarn Tangchai
ประมาณ ต่างใจ ชื่อนิทรรศการ
"เรา-เขา" We and The others

" เ ร า  -  เ ข า "
ในแนวความคิดของผม ไม่ว่าสัตว์ บุคคล ตัวตน เราหรือเขา ชีวิตต่างก็ล้วนดำเนินไปตามเหตุปัจจัย..เริ่มต้นด้วยความไม่รู้ ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสับสน และจบลงด้วยความเศร้า เป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำ เป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่า งานชุดนี้นำเสนอปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับสรรพสิ่ง ว่าด้วยเรื่องราวภายในจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก สัญชาตญาณ ตั้งทำถามเกี่ยวกับทวิลักษณ์ ขาวดำ กุศลอกุศล ความยินดียินร้าย กายกับจิตฯลฯ งานศิลปะของผมทำหน้าที่นำเสนอสุนทรียภาพและเชื้อเชิญผู้ชมให้ก้าวเดินออกมาจากทางสุดโต่งสองทางนี้...

We and The others
In my opinion, either animals, man, individuals and even we or they, all lives consequently continue by each very own motivation.. Begin with ignorance, doubtfully cycle within the chaos then finally end with grief. Being both actively and passively living life, both prey and predator.

This series of artworks purely present the interaction of life and the others around it; things that happen inside, no matter from your soul, emotion or instinct. These works also raise the question about duality; shape and form, black and white, divine or devil, interested or uninterested, etc.


Consequently, my work will only present to you the aesthetics of my art  and let my audiences to have their own choices to walk themselves away from these two excessive ways of life.

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”


นิทรรศการ                                  “ครอบครัว   ความผูกพันอันแสนอบอุ่น”
(Family is a warm deep connection)
ศิลปิน                                        ณัฐ ล้ำเลิศ (nat lamleat)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            083 628 -3336 (ณัฐ)
แนวความคิด

            ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำ ความคิด  รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม
            การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน  เนื่องจากมีความผูกพันกับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด นอกจากนั้นในช่วงที่มีปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความท้อแท้ เสียใจ สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้คือกำลังใจของคนในครอบครัว
            สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบรูปธรรม (Realistic) ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยนำหุ่นนิ่งมาเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลในครอบครัว หรือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความทรงจำ และเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)


นิทรรศการ                                  “ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)
ศิลปิน                                        เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์ ( Peachravut  Pisutsak )
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 29 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ1 ชั้น 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            087-5125230 (เพชราวุธ)
แนวความคิด
เส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเลือกเดิน แต่จะทำอย่างไรให้ระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นถูกจรรโลงด้วย สำหรับผมแล้ว ธรรมชาติ และ ศิลปะเป็นสองสิ่งที่ทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุข


Lifeline - ไลฟ์ไลน์ การเดินทางของชีวิต เป็นการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตเสมือนสมุดบันทึกแต่ใช้ภาพบอกเรื่องราวแทนตัวอักษร โดยใช้วิธีการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic) ที่ใช้เส้นและรูปร่างแบบเรียบง่าย ร่วมกับการเพิ่มมิติของภาพด้วยงานจิตรกรรม (Painting) มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน