วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"นิทรรศการ                                  นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59  ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"
ศิลปิน                                        คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ลักษณะงาน                                 งานวาดเส้น จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม แฟชั่น ฯลฯ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          062-2616156 (อ.ณมณ ขันธชวะนะ)
แนวความคิด
            “...งานทางด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป... พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            ด้วยน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและการออกแบบ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน"  แปลตามศัพท์ว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ" พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการสร้างสรรค์ ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้
            การแสดงผลงานคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีนี้ จึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อความเจริญทางปัญญาและจิตใจ ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบและวิธีการแสดงออกตามลักษณะเฉพาะตน อาทิเช่น งานวาดเส้น งานจิตรกรรม งานสื่อผสม และภาพถ่าย เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ และส่งต่อแรงบันดาลใจ เรารักในหลวง"  สู่สาธารณชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น