วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

“งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency)

นิทรรศการ                                  “งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency)
ศิลปิน                                        สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)
                                                Somsak Sumpochanont (Somsak Sangkasi)
ลักษณะงาน                                 งานจิตรกรรมสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 16 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0891739038 สมศักดิ์
แนวความคิด
                ผลงานของผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด
โดยนำสังกะสีเก่า (เป็นวัสดุที่ใช้แล้ว มีความเก่าโดยธรรมชาติ ประหยัด เรียบง่าย สื่อถึงความเป็นอนิจจังฯลฯ) กลับมาใช้ ด้วยการสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะที่สะท้อนความงดงามในมิติความพอเพียงในหลากหลายเรื่องราว ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป
            My artwork has been inspired byPhilosophy of Sufficiency Economyinitiated by His Majesty King BhumibolAdulyadej. This philosophy is based on three main principles: saving, simplicity and utmost usefulness.

            By reusingthe oldcorrugated iron sheet (A used material which is old, natural, saving, simple and impermanence, etc.) which is used to create art that reflects the beauty of the dimension of sufficiency in a variety of stories. With love and devotion, I mourn the passing of His Majesty King BhumibolAdulyadej,I will follow the way he lives his life forever.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น