วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

“Presenter of Thaiart”นิทรรศการ                                  Presenter of Thaiart
ศิลปิน                                        สิปปหิมวันต์ [ Sippahimmawon ]
                                                ศิยารัตน์  แก้วคีรี, สถาพร เครือวัลย์
ลักษณะงาน                                 งานจิตรกรรมแบบประเพณี, งานลายรดน้ำและงานปูนปั้นสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 3 - 23 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          084-6328039, 0861392325 ศิยารัตน์
แนวความคิด
                การแสดงผลงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเราทั้ง 3 คน เป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นก้าวแรกของการก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวของพวกเรา
            ผลงานการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเรา 3 คนนั้น ได้ถูกนำเสนอผ่านศิลปะไทยใน 3 ลักษณะ คือ งานจิตรกรรมแบบประเพณี, งานลายรดน้ำและงานปูนปั้นสื่อผสม ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกความชอบของแต่ละคนปณิธานของเราคือการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเดิมที่สวยงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปเพราะปัจจุบันนี้สังคมวัฒนธรรมและศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
            พวกเราจึงมีความมุ่งมั่น เพียรพยามในการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไทย ตกผลึกจนออกมาเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากความเชื่อและประสบการณ์ จึงผลิตผลงานที่แสดงออกมาในแบบลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เพื่อนำมาจัดแสดงให้ได้รับชมด้วยความภาคภูมิใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าชมจะได้รับความสุขและแง่คิดไม่มากก็น้อยจากผลงานของพวกเรา
            This our exhibition is the first time to combine 3 members to step towards to become real artists.
            Our artworks has been presented through Thai art in three types, there are Thai Traditional Painting, Thai Gilded Black Lacquer and Thai Stucco Work with Mixed Media. That was passed on feeling through preferences of each person.
            We wish inherit Thai Arts and Thai Traditional Cultures to stay along because nowadays the society, culture and arts in Thailand have changed a lot.

            We are devote and concentrate on study Thai Arts then crystallize ideas to create these artworks from our believe and experiences so we are proud to present our unique artworks, we hope you enjoy.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น