วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

“สมดุล” (Balance)


นิทรรศการ                                  “สมดุล” (Balance)
Curator                                     ชลัช ฉวีสุข Chalah Chaveesuk
ศิลปิน                                        ถาวรัตถ์ สมรรคจันทร์ Thawaratt Samargachandra
ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ Chawtip Sriswadpong
สุชาติ ไกรทอง Suchart Kraithong
เจดา พลฤทธิ์ Jayda Ponlid
ทิวา สิงหะ Thiwa singha
กมล ชาวบางงาม Kamol Chowbangngam
วาทิต ช่อทับทิม Watid Chortabtim
ชลัช ฉวีสุข Chalah Chaveesuk
เอลินร์ หนูแก้ว Elin Nookau
อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ Onanong Kaewsomboon
ธุมากร พิชัย Tumagon Pichai
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 19 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          0915564963 ชลัช ฉวีสุข
แนวความคิด
ความสมดุลเป็นปัจจัยสำคัญให้สรรพสิ่งตั้งขันธ์ดำรงอยู่ ตั้งแต่สิ่งขนาดใหญ่เช่นจักรวาล ดวงดาว ประเทศชาติ จนถึงสิ่งรอบตัว เช่น ครอบครัว สุขภาพและภาวะภายในจิตใจของบุคคล
นิทรรศการครั้งนี้ เป็นการตีความหมายของความสมดุลผ่านผลงานศิลปะ โดยกลุ่มศิลปินที่มีความหลากหลายในมุมมองและแนวทางนำเสนอ อุดมด้วยแนวคิด จิตนาการ และสุนทรียภาพ
Balance is a key element of everything. From the grand universe, planets, countries to smaller things around us such as families, health and human minds.

This exhibition explored the variety meanings of balance through artworks by the selected group of artists that full with ideas, imaginations and aesthetic.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น