วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

“Introspective”(ความจริง ที่ต่างกัน)


นิทรรศการ                                  Introspective”(ความจริง ที่ต่างกัน)
ศิลปิน                                        สนามชัย พวงระย้า (Sanamchai Puangraya)
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                      วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                         วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม          081-3421826 สนามชัย
แนวความคิด
            เราทุกคนล้วนมีความเป็นศิลปะในตัวตน ถูกนำไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ การแสดงออกในทางดนตรีการทำอาหาร ในแบบที่ไม่ใช่แค่อาหาร แต่มีการจัดวาง การปรุงแต่งจนมีความงามจนเกิดมูลค่ามากกว่าแค่เพียงเป็นอาหารจานด่วน เราเรียนรู้พื้นฐานความงามทางศิลปะได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

            นิทรรศการในชุดนี้ งานแต่ล่ะชิ้น ผมไม่ได้ตั้งชื่องาน  สิ่งหนึ่งเพื่อให้คนที่มาดูงานของผมได้มองและจินตนาการในแบบที่คุณเข้าใจ ได้โต้ตอบกันระหว่างคนดูกับงาน ได้คิดชื่อในแบบที่คุณคิดว่าน่าจะเป็น โดยอาศัยรูปทรงของงานที่บ่งบอกชัดเจนแต่ให้คุณมองลึกไปกว่าแค่สิ่งที่เห็น เมื่อเราได้มาเรียนรู้มากขึ้น ณ เวลาที่เราได้ลากเส้นได้ลงสีจรดพู่กัน ความคิดแรกที่มากระทบเรา แม้เราอาจจะไม่ได้ลงมือทำเพียงแค่ชมงานศิลปะ การทำงานภายในได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้น อาจมีบางสิ่งที่สั่นสะเทือนจิตใจ เราอาจไม่สามารถแปลเป็นคำพูดได้ชัดเจน เพราะการสะสมความรู้ทางศิลปะค่อนข้างใช้เวลา บางคนอาจเข้าใจได้เร็วด้วยทุนเดิมที่มี แต่เมื่อเราได้เริ่มต้นและปล่อยวางใจที่จะได้เข้าไปสู่โลกอีกมิติหนึ่ง ก็อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเชิงความคิดรสนิยม ความรู้สึกภายใน ธรรมชาติของจิต อาจมีความกระด้างอยู่ ศิลปะนั้นแทรกซึมเข้าไป เพิ่มความอ่อนโยนมากขึ้นในจิตใจ หรือในอีกทาง ช่วยให้คิดนอกกรอบจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิม ในยุคสมัยที่มีเพียงไอคิวคงไม่พอ การมีอีคิวเข้าไปผสมผสาน เราอาจได้สร้างนักคิดนักประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ศิลปะไม่ได้หมายให้เราทุกคนเป็นศิลปินเขียนรูป แต่ศิลปะสามารถก่อเกิดประโยชน์ในทางอื่น นอกเหนือเพียงแค่ความงามที่ถูกถ่ายทอดจากภายในของผู้ที่สรรสร้าง แต่ช่วยให้มนุษย์มีความสมบูรณ์มากขึ้นไปอีก ยกระดับจิตภายในให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น