วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“มาลี มายา อันดามัน” (Attraction of Andaman)


นิทรรศการ                                  “มาลี มายา อันดามัน” (Attraction of Andaman)
ศิลปิน                                        กิตติพงศ์ พันธ์เมือง
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 14 สิงหาคม 3 กันยายน 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            089 469 4508 (กิตติพงศ์)
แนวความคิด

            ภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลแถบอันดามัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น