วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


นิทรรศการ                      “Thinker-Thinking” (นักคิด ครุ่นคิด)
ศิลปิน                                        กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6
พัชรินทร์  มีลาภ
นายเจริญ   ผิวนิล
นายพรสวรรค์  นนทะภา
                                                ผศ.สากล  สุทธิมาลย์ 
                                                นายมงคล กลิ่นทับ
                                                นายกฤษณะ ลิไทสง
นางสาวสุธินี  อินทนี
นายกิตติศักดิ์ แก้วดุก
นายโชคชัย บุญเสนอ
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 4 - 24 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            086-5842514 (มงคล)
แนวความคิด

กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 เป็นกลุ่มที่ได้รวมตัวกันจากการคัดเลือกผลงานดีเด่นจำนวน 10 คนในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 6”เพื่อนำผลงานไปเผยแพร่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมผลงานศิลปะระดับโลกซึ่งมีงานศิลปะที่น่าสนใจหลากหลาย นอกจากนี้การไปถ่ายทอดงานศิลป์ยังทำให้กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 ทั้ง 10 คน มีความผูกพันกัน และหลังจากกลับจากการนำผลงานไปเผยแพร่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้นทางสมาชิกกลุ่มก็ได้เกิดความคิด ความต้องการที่จะจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่ม จึงทำให้เกิด การจัดตั้งโครงการ การจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ครั้งที่ 1 “Thinker-Thinking” ขึ้น
Thinker-Thinking มีที่มาจากการที่ กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 ได้เดินทางไปแสดงงานศิลปะและดูงานศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้มีโอกาสดูผลงานประติมากรรมที่ชื่อ the thinker ของ Rodin และเกิดคำพูดติดตลกของกลุ่มว่า “thinker ไม่ทิ้งกัน” และนอกจากนั้นเราก็ได้ศึกษาที่มาของผลงาน “the thinker” หรือ "นักคิด" เป็นประติมากรรมบรอนซ์และหินอ่อนที่เป็นรูปชายนั่งคิดเหมือนมีความขัดแย้งภายใน  เดิมชื่อ "กวี" เป็นงานที่จ้างโดย ในกรุงปารีสเพื่อเป็นรูปปั้นสำหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ โรแดงได้รับแรงบันดาลใจจากไตรภูมิดันเตของดันเต อาลีกีเอรี (ดีวีนากอมเมเดีย” แบ่งออกเป็นสามตอน นรก”แดนชำระ” และ สวรรค์” กวีนิพนธ์เขียนในรูปของบุคคลที่หนึ่งและเป็นเรื่องที่บรรยายการเดินทางของดานเตไปยังภูมิสามภูมิของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่เริ่มการเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงวันพุธหลังจากวันอีสเตอร์ของปี ค.ศ. 1300 โดยมีกวีโรมัน เวอร์จิล เป็นผู้นำใน นรก” และ แดนชำระ” และ เบียทริเช พอร์ตินาริ เป็นผู้นำใน สวรรค์”) และตั้งชื่อประตูว่า "ประตูนรก" ประติมากรรมแต่ละชิ้นเป็นตัวแทนชองตัวละครจากมหากาพย์ เดิม "นักคิด" ตั้งใจจะให้เป็นดันเต อาลีกีเอรี หน้า "ประตูนรก" ครุ่นคิดถึงมหากาพย์ ในประติมากรรมชิ้นสุดท้าย รูปปั้นเล็กนั่งอยู่เหนือประตูคิดถึงชะตาของผู้อยู่ข้างใต้ ประติมากรรมเป็นรูปเปลือยเพราะโรแดงต้องการสร้างผู้ที่มีลักษณะเป็นวีรบุรุษทำนองเดียวกับมีเกลันเจโล ที่แสดงให้เห็นทั้งด้านสติปัญญาและความสามารถทางกวีนิพนธ์
            ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโรแดง และมักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับความมีสติปัญญา และต่อมาก็เป็นหัวเรื่องการเสียดสีที่เกิดขึ้นเมื่อโรแดงยังมีชีวิตอยู่
ดังนั้นจากที่มาของ “the thinker” และความเชื่อมโยงของ กลุ่มครุศิลป์รุ่น 6 จึงได้ตั้งชื่อการจัดนิทรรศการ กลุ่ม ครุศิลป์รุ่น 6 ครั้งนี้ว่า Thinker-Thinking นักคิด ครุ่นคิด เพื่อแสดงความคิดที่มีตัวตนของแต่ละคนในกลุ่มที่กำลังคิดและถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ ที่แสดงถึงความคิดที่กลั่นกรองออกมาจากสติปัญญาและประสบการณ์ที่มีความลึกซึ้งในเรื่องราวและเนื้อหาเฉพาะตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น