วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“เสือ” (Tiger)


นิทรรศการ                                   “เสือ” (Tiger)
ศิลปิน                                          สิปปวิชญ์ พลสิงห์ ( Sippavich Pthonsingh )
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                        วันที่ 6 – 24 ตุลาคม  2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม             081-4215339 (สิปปวิชญ์)

เสือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจที่น่าแกรงขาม รูปร่างที่ปราดเปรียว ว่องไว เฉลียวฉลาด อย่างเสือ
              ข้าพเจ้าจึงได้แรงบันดาลใจนี้มาสร้างสรรค์ เป็นผลงานจิตกรรม เสือ” และศิลปินรับเชิญ อาทิ อาจารย์คำสุข แก้วมิ่งเมือง (ศิลปินแห่งชาติลาว), อาจารย์ชาลี สดประเสริฐ, อาจารย์ประทีป คชบัว, อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์, อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช, อาจารย์สันติ ทองสุข,อาจารย์ศุภวัตร ทองละมุล ด้วยแนวเหมือนจริงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ ในจิตวิญญาณของผมนั่นหมายถึง สิ่งที่ผมสามารถทำได้ดีที่สุด ในการแสดงความรู้สึกที่ได้รับการพัฒนาโดยตัวเอง จริงๆแล้วผมเชื่อมั่นในภาพเขียนที่วาดออกมา
สี          เป็นเครื่องมือ ในการแสดงความปรารถนาแก่ผม
พู่กัน     เป็นเครื่องมือ ในการเยียวยารักษาจิตใจ
เสือ       เป็นเครื่องมือ ในการแสดงความรักแก่ผม

จึงเป็นที่มาของนิทรรศการจิตรกรรมเดี่ยว เสือ” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้หวังว่างานศิลปะครั้งนี้คงให้ความงดงามต่อสายตาและจิตใจของทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น