วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)


นิทรรศการ                                  “ไลฟ์ไลน์” (LifeLine)
ศิลปิน                                        เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์ ( Peachravut  Pisutsak )
ลักษณะงาน                                 จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                       วันที่ 29 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ                          วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ                             ห้องนิทรรศการ1 ชั้น 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม            087-5125230 (เพชราวุธ)
แนวความคิด
เส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเลือกเดิน แต่จะทำอย่างไรให้ระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นถูกจรรโลงด้วย สำหรับผมแล้ว ธรรมชาติ และ ศิลปะเป็นสองสิ่งที่ทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุข


Lifeline - ไลฟ์ไลน์ การเดินทางของชีวิต เป็นการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตเสมือนสมุดบันทึกแต่ใช้ภาพบอกเรื่องราวแทนตัวอักษร โดยใช้วิธีการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic) ที่ใช้เส้นและรูปร่างแบบเรียบง่าย ร่วมกับการเพิ่มมิติของภาพด้วยงานจิตรกรรม (Painting) มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น